Grenzen stellen – Daten op het werk

Als onderdeel van onze serie over grenzen stellen op het werk willen we elk aspect aan bod laten komen, dus ook de onderwerpen waar veel mensen niet over praten. Wat bijvoorbeeld gevoelig ligt, zijn liefdesrelaties op het werk.

De kans is groot dat je weleens gevoelens hebt gehad voor een collega, of zelfs je baas. Of misschien flirt je af en toe met een collega van een andere afdeling, maar weet je niet precies waar het naartoe gaat. We begrijpen best hoe verleidelijk het kan zijn om met iemand van het werk te daten.

Je bent ook niet de enige die hierover nadenkt. Uit een recente enquête van Workplace Options blijkt dat 85% van de werkenden tussen de 18 en 29 jaar wel een relatie zou aangaan met een collega. En in een ander onderzoek van CareerBuilder zei 38% van de respondenten minstens één keer met een collega te hebben gedatet.

Toch heeft dit, net als alles, voor- en nadelen. Je relatie kan heel goed uitpakken, maar ook op de klippen lopen… met alle nare gevolgen van dien.

We geven het toe: het is niet bepaald romantisch om met je huidige of potentiële partner te praten over jullie grenzen, maar het is wel belangrijk om dat te doen. Natuurlijk is je relatie belangrijk, maar als je partner iemand van het werk is en jullie onverhoopt uit elkaar gaan, kan dat behoorlijke risico’s met zich meebrengen. Het is goed om daarover na te denken. Maak een plan om jullie beiden te beschermen en zie het als kans om meer inzicht te krijgen in de manier waarop jullie als stel samenwerken.

 

Vraag 1: Heeft je werkgever beleid voor interpersoonlijke relaties?

Het eerste wat je moet nagaan als je iets begint met een collega, is of je bedrijf beleid heeft met betrekking tot interpersoonlijke relaties. Steeds meer bedrijven doen op dit vlak aan risicobeheer. In het beleid kan bijvoorbeeld staan dat medewerkers uit hetzelfde team niet met elkaar mogen daten of zelfs dat interpersoonlijke relaties binnen het bedrijf helemaal niet zijn toegestaan. Bedrijven kunnen medewerkers ook verplichten eventuele relaties bij hr te melden en sommige werkgevers laten je in zo’n geval een ‘relatiecontract’ ondertekenen.

Vraag 2: Wie vertel je over de relatie?

Mensen die een relatie aangaan met iemand op het werk, kiezen er over het algemeen voor om discreet te blijven.  Als zo’n relatie openbaar wordt, kan dat leiden tot kritiek, druk en roddels. Het is voor de balans in je relatie vaak beter om maar een paar mensen erover te vertellen, omdat je hiermee zo veel mogelijk voorkomt dat mensen zich ermee gaan mee bemoeien of dat jullie relatie voor complicaties zorgt op het werk. Beslis samen wie over jullie relatie mag weten en hoeveel informatie je deelt. Het is belangrijk dat jullie allebei precies weten wie ervan weet en wat diegenen weten (tenzij je besluit helemaal niemand erover te vertellen).

Als de relatie onverhoopt uitmondt in intimidatie of misbruik en je hier een melding van maakt of een klacht over indient, is het voor het onderzoek heel belangrijk om te weten wie van jullie relatie afwist. Onthoud ook dat je je in zo’n situatie niet aan de grenzen hoeft te houden die je met je partner hebt afgesproken. Je mag altijd over de intimidatie of het misbruik praten.

Vraag 3: Hoe communiceren jullie op het werk?

Jullie relatie vergt veel communicatie… over communicatie, hoe ironisch dat ook klinkt. Het belangrijkste is om samen te bepalen of jullie op het werk contact met elkaar hebben en zo ja, hoe jullie dat doen en waar de grenzen liggen.

Laten we hier stap voor stap naar kijken. Overleg om te beginnen of je op het werk überhaupt samen gezien wilt worden. Dit kan afhangen van jullie functies, teams, een eventuele overlap tussen jullie afdelingen, enzovoort. Vind samen een goede balans en blijf discreet.

Maar dan hebben we het alleen nog maar gehad over het fysieke aspect. Denk ook na over jullie communicatie via andere kanalen. Een beetje flirten via Slack of speelse berichten via e-mail lijken misschien onschuldig, maar kunnen vervelende consequenties hebben. Ten eerste is er altijd het risico dat je iets naar de verkeerde persoon stuurt, wat niet alleen ongemakkelijk kan worden, maar in het ergste geval ook verkeerd kan worden opgevat en serieuze gevolgen kan hebben.

Ten tweede: alles wat je op het werk of via zakelijke kanalen bespreekt, kan door je werkgever worden gebruikt. In bepaalde situaties kan je worden gevraagd inzage te geven in e-mails en berichten, dus bedenk je goed wie die mogelijk te zien krijgt. Het is veiliger om niet via werkkanalen met je partner te communiceren.

Ten derde: jullie communicatie op het werk en via zakelijke kanalen kan heel anders worden geïnterpreteerd als de relatie onverhoopt eindigt. Het is misschien niet leuk om over na te denken, maar niet elke relatie houdt stand en een relatiebreuk met iemand van het werk kan ernstige gevolgen hebben. De eerder uitgewisselde berichten kunnen tegen je worden gebruikt. In het ergste geval moet een van jullie misschien zelfs een klacht indienen bij de werkgever of aangifte doen bij de politie en dan worden jullie berichten en e-mails gebruikt als bewijsmateriaal in het onderzoek.

 

Vraag 4: Wat als de relatie eindigt?

Ja, we weten dat ook dit geen romantisch onderwerp is om over te praten, maar het is belangrijk om jezelf te beschermen. Jullie moeten beiden inzien dat:

  1. de relatie eventueel kan eindigen;
  2. jullie op vriendelijke voet OF op een minder prettige manier uit elkaar kunnen gaan;
  3. als de relatie eindigt, dat van invloed kan zijn op jullie carrière.

De toekomst valt niet te voorspellen, maar het is wel belangrijk dat jullie je beiden goed beschermen. Als jullie relatie uiteindelijk voor grote problemen kan zorgen (bijvoorbeeld als er sprake is van een verhouding tussen een leidinggevende en een ondergeschikte), is dat het dan echt waard? Wat als de relatie eindigt? Kunnen jullie het dan aan om elkaar nog elke dag te zien? En heeft een van jullie een functie waarin het mogelijk is om de carrièreontwikkeling van de ander bij het bedrijf te beïnvloeden?

Dit zijn geen makkelijke onderwerpen om te bespreken, zeker niet in het begin van een relatie. Je wilt elkaar beter leren kennen en van jullie tijd samen genieten, zonder stress. Dat is heel begrijpelijk, maar probeer dit soort gesprekken daarom over langere tijd uit te smeren in plaats van één zwaar gesprek te voeren. Naarmate je elkaar beter leert kennen en de relatie zich verder ontwikkelt, ontdek je steeds meer hoe je de juiste grenzen kunt stellen om jullie carrières te beschermen.

Let wel op: als je je op enig moment in de relatie onveilig voelt, is het altijd verstandig om hier met iemand over te praten en om hulp te vragen. We hebben verschillende hulpmiddelen die hierbij nuttig kunnen zijn, zoals een veiligheidsplan en een handleiding voor wanneer je een klacht wilt indienen op het werk of aangifte wilt doen bij de politie. Voel je nooit gedwongen om in een relatie te blijven die onveilig voelt, zeker niet op het werk.

Of je nu een serieuze relatie hebt of af en toe met een college datet: romantiek op het werk is ingewikkelder dan je misschien in eerste instantie denkt. Daarom is het heel belangrijk om grenzen te stellen en die niet te laten overschrijden, en dat je een plan bedenkt om jezelf te beschermen.

Most recent entries

The growing pandemic of online sexual harassment in the workplace

When we think of harassment in the workplace, it’s easy to imagine situations that may occur in a physical office. ...

How to deal with online sexual harassment in your organisation

Sexual harassment at the workplace has reached critical levels in the transition towards online work. Online abuse ...

It’s time – What companies must do now

With the resignation of Marc Overmars, coming hot on the heels of the allegations against the Voice, the reality ...

Subscribe to our newsletter

Full of resources to celebrate, uplift, and empower. Sign up today and receive our first e-book on our guide to healing FOR FREE.

/ ( mm / dd )